На що варто звернути увагу при вивченні конструкцій з прийменниками

Дуже часто через калькування з російської мови учні роблять помилки в українських конструкціях з прийменниками.

Порівняймо:

Неправильно Правильно
По технічним причинам (по техническим причинам) Через технічні причини (з технічних причин)
Називати по прізвищу (называть по фамилии) Називати на прізвище
Фахівець по біохімії
(специалист по биохимии)
Фахівець з біохімії
Іспит по математиці
(Экзамен по математике)
Іспит з математики
В захист (в защиту) На захист
Без чверті вісім
(Без четверти восемь)
За чверть восьма

Переклад прийменникових конструкцій може вимагати таких дій:

  • залишити той самий прийменник, що і в російському варіанті:

подниматься по лестнице – підніматися по сходах

  • замінити російський прийменник правильним українським:

из-за непредвиденных обстоятельств – через непередбачувані обставини

  • використати безприйменниковий варіант

по получению диплома – одержавши доплом

Перевірте, чи правильно ви перекладаєте прийменникові конструкції:

російська мова українська мова
принять во внимание взяти до уваги
принять к сведению взяти до відома
согласно приказу згідно з наказом
(відповідно до наказу)
на протяжении дня протягом дня
читать на украинском языке читати українською мовою
обучаться на родном языке навчатися рідною мовою
при жизни за життя
в двух шагах за два кроки
в семь часов о сьомій годині
в рассрочку на виплат
в защиту на захист
в адрес на адресу
в его пользу на його користь
положить в карман покласти до кишені
вовлекать в работу залучати до роботи
поступать в институт вступати до інституту
войти в комнату зайти до кімнати
не по силам не під силу
пришлось по вкусу припало до смаку
прийти по делу прийти у справі
по заказу на замовлення
по просьбе на прохання
по требованию на вимогу
по собственному желанию за власним бажанням
работать по схеме працювати за схемою
по последней моде за останньою модою
по поручению за дорученням
по моим сведениям за моїми відомостями
по закону згідно із законом
учебник по языку підручник з мови
по собственной воле з власної волі
послать по почте послати поштою
идти по улице іти вулицею
на следующий день наступного дня

 

Джерело: http://posibnyky.vntu.edu.ua/u_m/3.htmЗалишити відповідь