Розділові знаки у складносурядному реченні

Між частинами складносурядних речень ставиться кома, тире або крапка з комою.

  • Кома ставиться між частинами складносурядного речення, які поєднані сполучниками і (й), та, а, але, проте, зате, однак, або…або, чи…чи, ні…ні, то…то, не то…не то, хоч…хоч

Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи (В. Підмогильний)

  • Тире ставиться перед сполучниками і, та(=але), якщо друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій або різку зміну подій.

Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко).

Одна хвилинка темного горя — і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво — і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба. (М. Коцюбинський)

  • Крапка з комою ставиться в тому випадку, якщо частини складносурядного речення досить поширені та містять інші розділові знаки або далекі за змістом.

Він проводив поглядом стрижені й уквітчані косами голівки, прямі й похилені до пліч у сласному вигині шиї; перед ним проходили зачаровані собою пари, неуважні одинаки — вуличні гамлети, гурти хлопців, що вганяли за дівчатами, кидаючи їм перші пласкі слова знайомства, що тут набували збудної гостроти; …його вуха чули невиразний гомін переплутаних слів, раптові вигуки, випадкову лайку і той гострий сміх, що, зринувшись десь, котиться, здається, з вуст на вуста, запалюючи їх по черзі, мов сигнальні вогні (В. Підмогильний).

Залишити відповідь