Розділові знаки у складносурядному реченні

Між частинами складносурядних речень ставиться кома, тире або крапка з комою.

  • Кома ставиться між частинами складносурядного речення, які поєднані сполучниками і (й), та, а, але, проте, зате, однак, або…або, чи…чи, ні…ні, то…то, не то…не то, хоч…хоч

Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи (В. Підмогильний)

  • Тире ставиться перед сполучниками і, та(=але), якщо друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій або різку зміну подій.

Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко).

Одна хвилинка темного горя — і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво — і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба (М. Коцюбинський).

  • Крапка з комою ставиться в тому випадку, якщо частини складносурядного речення досить поширені та містять інші розділові знаки або далекі за змістом.
Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак; але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).

Залишити відповідь