Уподібнення приголосних звуків

Існують чотири типи уподібнення приголосних звуків. Розберемо кожен із них.

 1. За м’якістю

Під час уподібнення наступний звук впливає на попередній. Наприклад, у випадку уподібнення за м’якістю наступний м’який приголосний випливає на твердий:

 • [п’іс′н′а]
 • [рад′іс′т′]
 • [с′в’ато]

Уподібнення за м’якістю стосується звуків д, з, с, ц, л, не ти з’їси ці лини?). Якщо вони стоять перед наступним м’яким або пом’якшеним, теж стають м’якими.

        2. За дзвінкістю

Однією із особливостей правильної української вимови є одзвінчення глухих приголосних. Це помітно у таких словах:

 • Футбол [фудбол]
 • Анекдот [анеиґдот]
 • Лічба [ліджба]
 • Вокзал [воґзал]
 • Отже [одже]

       3. За глухістю

На відміну від російської мови, в українській дзвінкі приголосні в кінці слів та перед наступним глухим не оглушуються. Вимовляємо їх дзвінко:

 • Сторож [сторож]
 • Дуб [дуб]

Оглушення в українській мові відбувається тільки у 5 словах (та в похідних від них):

 • Вогко [вохко]
 • Легко [лехко]
 • Кігті [к’іхт′і]
 • Нігті [н′іхт′і]
 • Дьогтю [д′охт′у]

Крім того, може інколи оглушуватися префікс з- перед глухими приголосними

 • Зсипати [с:ипати]

4. За місцем і способом творення

Це, напевно, найскладніший випадок уподібнення. Його можна просто вивчити:

-ться         [ц′:а]      сміється [см’ійец′:а]

-шся          [с′:а]      хвилюєшся [хвил′уйеис′:а]

-сш-          [ш:]      винісши [вин′іш:и]

-тч-           [ч:]       отчий [оч:ий]

-жці          [з′ц′і]      книжці [книз′ц′і]

-тці           [ц′:і]      тітці [т′іц′:і]

-чці           [ц′і]       сестричці [сеистриц′:і]

-зж-          [ж:]      зжати [ж:ати]Залишити коментар