Способи словотвору + тест

Словотвірний аналіз – це визначення способу творення слова.

У словотворі завжди беруть участь два слова: твірне та похідне. Твірне слово стає основою для похідного (наприклад, ліс – лісовий).

Важливо! Для того, щоб правильно визначити спосіб словотвору та знайти твірне слово, слід пам’ятати: твірне слово відрізняється від похідного лише однією морфемою. Виняток – префіксально-суфіксальний спосіб, де допускається приєднання двох морфем.

Способи словотвору:

  • Суфіксальний

Вихователька – від вихователь

  • Префіксальний

Сніжок – від сніг

  • Безсуфіксальний (безафіксний) – найчастіше цей спосіб трапялється в іменниках, утворених від дієслів, та прикметниках, утіорених від іменників:

Перехід – від переходити, а не від хід!

Запуск – від запускати, а не від слова пуск!

Блакить – від блакитний!

  • Префіксально-суфіксальний

Беззубий – від зуб

  • Складання слів або основ

Хліб-сіль

Чорноземчорна земля

  • Абревіація

США

  • Перехід слова з однієї частини мови в іншу

Лютий (місяць, відповідає на питання що?, іменник) – лютий (який?, прикметник)

А тепер невеличкий тест зі словотвору...

Отже, спробуйте визначити спосіб словотвору таких слів:Залишити відповідь