Дієприслівник і дієприслівниковий зворот

Дієприслівник  — особлива незмінювана форма дієслова, що виражає додаткову дію та відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

Ознаки дієслова Ознаки прислівника

вид
(доконаний — написавши, недоконаний — пишучи)

незмінюваність

залежні слова
(іменник, займенник, прислівник — розмовляючи про канікули)

роль обставини в реченні

Творення дієприслівників

Під час творення дієприслівників обов’язково слід брати до уваги вид дієлова, від якого утворюється дієприслівник. Від дієслів доконаного виду творяться дієприслівники доконаного виду, від дієслів недоконаного – відповідно, дієприслівники недоконаного виду.

Варто розібратися, які суфікси використовуються для творення дієпрсилівників:

Вид дієприслівника Суфікси Приклади
недоконаний -учи, -ючи
(І дієвідміна)
милуючись, хапаючи – тому що милуються, хапають
-ачи, -ячи
(ІІ дієвідміна)
говорячи, сидячи – тому говорять, сидять
доконаний -ши, -вши сказавши, здійснивши

Дієприслівниковий зворот

Дієприслівниковий зворот – це дієприслівник із залежними від нього словами.У більшості випадків дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник виділяються комами з обох боків. Проте є два випадки, коли не потрібно виділяти їх комами:

  • якщо це дієприслівниковий зворот, який став фразеологізмом (говорити не переводячи духу)
  • якщо це одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка й означає спосіб дії (відповідає на питання як?)

Слід уникати прикрих граматичних помилок! Запам’ятайте два такі правила:

  1. Дія, названа присудком, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що й дія, названа дієприслівником.
  2. Не може мати дієприслівникового звороту односкладне безособове речення.

Тому неправильними є речення на кшталт: “Проходячи повз вікно, почулася пісня” або “Опинившись у лісі, нам стало страшно“. Варто сказати: “Коли ми проходили повз вікно, почулася пісня” і “Опинившись у лісі, ми відчули страх / Коли ми опинилися в лісі, нам стало страшно“.


Для закріплення матеріалу варто виконати тест:)

Дієприслівник та дієприслівниковий зворот

Слід обрати одну правильну відповідь до кожного запитання.Залишити коментар