Складносурядне речення + тест

Складносурядне речення – це складне речення, частини якого є рівноправними, самостійними реченнями, поєднаними між собою сполучниками сурядності.

Смислові відношення між частинами складносурядного речення залежать від сполучників сурядності, якими ці частини поєднані. Пригадаймо: сполучники сурядності поділяються на єднальні (і, та (=і), та, також, не тільки…, але й), розділові (або, чи, то … то), протиставні (а, але, та (=але), проте, однак). Отже, смислові відношення можуть бути єднальними, протиставними, розділовими.

Розберемо приклади складносурядних речень:

  • Із єднальними смисловими відношеннями:

Але пароплав раптом звернув, і довга, спокійна смуга річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії (В. Підмогильний)

  • Із протиставними смисловими відношеннями:

Тіло його заніміло від лежання на голому дереві, але він не зважав на ту млость і з острахом протирав очі (В. Підмогильний)

Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи. (В. Підмогильний)

  • Із розділовими смисловими відношеннями:

Чи то солов’ї щебетали, чи капали роси з туманів, чи трави співали квіткам? (Олександр Олесь).

Між частинами складносурядних речень ставиться кома, тире або крапка з комою.

  • Кома ставиться між частинами складносурядного речення, які поєднані сполучниками і (й), та, а, але, проте, зате, однак, або…або, чи…чи, ні…ні, то…то, не то…не то, хоч…хоч

Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи (В. Підмогильний)

  • Тире ставиться перед сполучниками і, та(=але), якщо друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій або різку зміну подій.

Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко).

Одна хвилинка темного горя — і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво — і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба (М. Коцюбинський).

  • Крапка з комою ставиться в тому випадку, якщо частини складносурядного речення досить поширені та містять інші розділові знаки або далекі за змістом.
Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак; але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).

Лише у деяких випадках розділові знаки між частинами не ставляться:

  • Якщо частини складносурядного речення поєднані спільним другорядним членом речення або частками лише, тільки, ще, навіть:

Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня (О. Гончар).

  • Якщо обидві частини є спонукальними або питальними

Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! (М. Рильський).

Складносурядне речення

Короткий тест допоможе засвоїти інформацію.Залишити коментар