Головні члени речення

Для того, щоб правильно ставити розділові знаки в реченні, слід розуміти його структуру. Є елементи, без яких речення НЕ МОЖЕ існувати. Це головні члени речення: підмет і присудок.

Член речення Що означає На які питання відповідає
Підмет Суб’єкт, діяч Хто? Що?
 

Присудок

Дія, яку виконує суб’єкт; стан людини або природи; відсутність чогось або когось. Що робить підмет?

Ким / чим є підмет?

Яким є підмет?

У якому стані він перебуває?

 

Для того, щоб визначити граматичну основу речення (підмет й присудок), треба знайти слова, які відповідатимуть на зазначені вище питання.

Наприклад, є таке речення: Учень пише контрольну роботу.

Яке слово відповідає на питання Хто? або Що? Правильно – слово учень. Це підмет. Тепер ставимо питання від нього: Що робить учень? Правильно – пише.

Також варто розібратися з тим, чим можуть виражені головні члени речення, адже не завжди нам траплятимуться такі прості ситуації, як у наведеному реченні.

Підмет може виражатися:

 • іменником: Друзі вирушили в похід.
 • Займенником: Я почав займатися спортом.
 • будь-якою іншою частиною мови в значенні іменника: У човні сиділо двоє. Старший спідлоба подивився на молодшого.
 • інфінітивом: Кохати – значить забути про себе.
 • Словосполученням, яке має узгоджуватися з присудком у множині: Брат із сестрою поїхали відпочивати.
 • словосполученням із кількісним значенням: Троє студентів виконали цікавий проект.
 • сполукою з двох займенників: Ніхто з нас не знав відповіді на це питання.
 • фразеологізмом: Битий жук – досвідчена людина.
 • складною власною назвою: Іван Володимирович працював кухарем у київському ресторані.

Присудок може бути простим і складеним.

Простий присудок може виражатися:

 • дієсловом: Цей хлопець подорожував Африкою.
 • фразеологізмом: На подвір’ї студенти били байдики.

Складений присудок поділяється на 2 типи: складений дієслівний і складений іменний.

Складений дієслівний Складений іменний

допоміжне дієслово
+
інфінітив

Приклади допоміжних дієслів:
починати, продовжувати,
закінчувати, могти, хотіти, мати,
пробувати, уміти; ладен, згоден,
певен

дієслово-зв’язка
+
іменна частина мови (іменник,
прикметник, займенник, числівник, дієприкметник) у Н. або Ор. в.

Дієслова-зв’язки: бути, являти,
становити, ставати, робитися,
вважатися.

Він почав цікавитися фізикою.

Я згоден поїхати до Києва.

Дівчина була красивою.

Він став кращим працівником.

Брат вважається видатним майстром.

Підлога витерта.

 

!!! Зверніть увагу – дієслово бути у теперішньому часі часто випускається, а на місці цієї пропущеної зв’язки ставиться тире: Мій брат – висококваліфікований програміст.

Наразі час виконати тест:)

Будь ласка, оберіть одну правильну відповідь у кожному питанні.


Сподіваюся, тепер матеріал став для вас зрозумілішим:) Якщо ж хочете покращити своє розуміння цієї та інших тем та набити руку, виконуючи різноманітні тести, – ласкаво прошу до числа учасників мого дистанційного курсу “ЗНО без нервів”!Залишити відповідь