Фонетика. Характеристика звуків

Фонетика – це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Окрім фонетики, виокремлюють орфоепію, яка вивчає норми вимови української мови, або орфоепічні правила.

Усі звуки української мови поділяються на голосні і приголосні. Кожна з цих груп має свої характеристики.

Голосні звуки характеризуються за наголошеністю / ненаголошеністю. Залежно від того, чи є звук наголошеним або ні, може змінюватися його вимова.

Приголосні звуки характеризуються за такими аспектами:

 1. за дзвінкістю / глухістю
 • дзвінкі [б], [ж], [дз], [г]
 • глухі [п], [ш], [ц], [х]

       2. за місцем творення

 • губні [б], [п], [в], [м], [ф].
 • передньоязикові [д] [д’] [т]        [т’]       [з]        [з’]       [с]        [с’]       [дз]      [дз’]     [ц]       [ц’]           [ж]       [ш]      [дж]     [ч]       [р]       [р’]       [л]       [л’]       [н]       [н’]
 • середньоязикові [й]
 • задньоязикові [ґ] [х]
 • глотковий, або фарингальний [г]

  3. за способом творення

 • зімкнені [б], [п], [д], [д?], [т], [т’], [Ґ], [к], [м], [н], [н’]
 • щілинні [в], [ф], [з], [з], [ж], [ш], [й], [г], [х], [л], [л].
 • дрижачі [р], [р’]

     4. за м’якістю / твердістю

 • тверді
 • м’які [д’], [т’], [з’], [с’], [ц’], [дз’], [л’], [н’],
 • пом’якшені [б’], [п’], [в’], [м’], [ф], [ж’], [ч’], [ш’], [дж’], [Ґ’], [к’], [х’], [г’]Залишити відповідь