Дієприкметник та дієприкметниковий зворот

Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які?

Наприклад: освітлена кімната, дозріле колосся.

Кожне словосполучення з дієприкметником ми можемо перебудувати в словосполучення з дієсловом:

  • написаний лист – лист, який написали
  • зів’ялі квіти – квіти, які зів’яли

Дієприкметник поєднує ознаки дієслова та прикметника:

Ознаки дієслова Ознаки прикметника
вид (доконаний / недоконаний)
використаний, метений
питання який? яке? яка? які?
час (теперішній / минулий)
танцюючий, змелений
число, рід, відмінок
залежні слова
освітлена (чим?) сонцем
залежить від іменника
недописаний лист
У реченні — означення або частина
складеного іменного присудка
Заплакана дівчина посміхнулася.
Хата чисто виметена.

Творення дієприкметників

Слід запам’ятати, що дієприкметники доконаного виду творяться від дієслів доконаного виду; дієприкметники недоконаного виду – відповідно, від недоконаного виду дієслів.

активний стан пасивний стан
теперішній час Суфікси -ач- (-яч); -уч- (-юч-), які, щоправда,  вважається невластивими українській мові. Мовознавці радять замінювати їх прикметниками,
дієприкметниками, іменниками та складними  конструкціями типу “той, що..”, “той, який…”
не вживаються
минулий час -л-
згорілий, посивілий
-н-, -ен-, -т-
виконаний, підметений,
зшитий

Дієприкметниковий зворот

Дієприкметниковий зворот – це дієприкметник + залежні від нього слова.

Наприклад: Груші та яблуні (які?), розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту.

Коми при дієприкметниковому звороті

Виділяємо комами
Зворот стоїть після означуваного слова Пташина зграя, наполохана чиїмись
кроками, з шумом перелетіла на косу.
Є обставинний відтінок (до зворота
можна поставити питання чому?)
Розбуджена свіжим весняним повітрям, людина відчуває бажання пригорнути
весь світ.
Означуване слово є займенником
(незалежно від позиції звороту щодо
ОС)
Охоплена жалем, вона не могла сказати ні слова.
НЕ ставимо кому
Зворот стоїть перед означуваним
словом
В заметеній снігом землі спить до слушної пори цілий світ.

Вправа 1

Вправа 2

 

(Речення узяті з посібника О. Глазової “Пунктуація. Практикум”)Залишити коментар