Іншомовні слова: визначення, список українських відповідників і вправа

Іншомовні слова – це лексика, яка прийшла в нашу мову з іншої; вона усвідомлюється як чужорідна і зберігає ознаки свого походження. Дуже часто ідентифікувати іншомовне слово можна за особливостями звучання або за значенням. Наприклад:

  • звук [ф] не характерний для української мови, тому всі слова, які починаються з цього звука, є іншомовними: фізика, фігура, фокус
  • у словах тюркського походження наявні кілька літер а: сарай, барабан, байбак, баклажан
  • слова грецького походження містять буковсполучення пс, кс: ксерокопія, психологія
  • тільки іншомовні слова мають на початку слова літеру а: алкоголь, абітурієнт, аудиторія, автор, анемія
  • слова французького походження зазвичай мають наголос на останньому складі: бульйон, кашне, кутюр’є
  • слова німецького походження містять сполучення кількох приголосних, у тому числі, і на початку слова: ранг, шнапс, ландшафт
  • англійські слова здебільшого пов’язані зі сферою політики, суспільства, спорту: футбол, менеджмер, лобі, спонсор

Багато іншомовних слів мають українські відповідники:

A

абсолютний – цілковитий, повний
аграрний – земельний
адекватний – рівнозначний
азарт – запал
акомпанувати – пригравати
активний – діяльний
актуальний – нагальний, дійсний
аналіз – розбір
аргумент – доказ
асиміляція – розчинення

Г

герметичний – непроникливий, непропускний
гіпотетичний – здогадний, домислений
голкіпер – воротар
гуманність – людяність

Д

дайджест – короткий виклад
дебати – обговорення
девальвація – знецінювання, знецінення
деградація – занепад
деструктивний – руйнівний
дефект – вада, хиба, недолік
директива – настанова, вказівка, наказ
дистилювати – очищувати
дистриб’ютор – розповсюджувач
дискомфорт – незручність
дискусія – обговорення
диференціація – розподіл
домінувати – панувати, переважати
дуель – поєдинок, двобій, герць

Е

еквівалент – відповідник
експлуатація – визиск
екстрений – негайний, спішний, невідкладний
електорат – виборці

І

ігнорувати – нехтувати, легковажити
ідентичний – тотожний, такий самий
ілюмінація – освітлення
іманентний – властивий, притаманний
імідж – образ
імітація – уподібнення
імпорт – ввезення
інвестиція – вкладення
індиферентність – байдужість
індустрія – промисловість
інертний – млявий, байдужий
інтервенція – втручання, вторгнення
інтернаціональний – міжнародний

К

коаліція – об’єднання
комерційний – торговельний
компенсація – відшкодування
комфорт  – зручність
комфортабельний – зручний
конденсувати – збирати, скупчувати, нагромаджувати
конкретний – означений, визначений
конкурент – суперник;
конкурс – змагання, суперництво
консолідувати – об’єднувати, згуртовувати
контракт – договір
контрастний – протилежний
конфронтація – протистояння
концентрація – зосередження, скупчення
корективи – поправки
кредитор – боргувальник, позикодавець
кримінальний – злочинний, карний
кулінарія – куховарство

Л

легітимний – законний;
ліквідація – знищення, скасування
лімітувати – обмежувати
лінгвіст – мовознавець

М

маклер – посередник
марґінес – поле, берег
маркетинг – торгівля
менеджмент – керування
менеджер –  управлінець
менталітет – склад розуму
метод – спосіб;
мобільність – рухомість
модель – зразок, взірець
модернізація – оновлення
момент – мить
моментальний – миттєвий
моніторинг – вивчення, дослідження
монумент – пам’ятник
мотив – спонука, привід, причина

Н

натуральний – природний;
негативний – заперечний, заперечливий, відмовний
нівелювати — вирівнювати, перен. – усувати відмінності між чимось
нюанс – відтінок
нюанси – тонкощі

О

об’єктивний – безсторонній
оригінал – першотвір

П

параметр – міра, величина
паритет – рівність
пасивний – бездіяльний
плюралізм – множинність
полеміка – суперечка, обговорення
потенційний – можливий
прайс-лист – цінник
претензія – домагання, нарікання
преференція – пільга, перевага
преціозний – витончений, манірний
провайдер – постачальник
прогноз – передбачення
прогрес – поступ
пролонгований – продовжений
промоутер – штовхач, штовхайло, просувач
протектор – заступник, покровитель

Р

радикальний – докорінний, рішучий
реалізувати – здійснити
ревізія – перевірка
регенерація – оновлення, відтворення
регрес – занепад
резолюція – рішення, ухвала, постанова, розпорядження, висновок
резонанс – відголос
результат – наслідок, підсумок
реконструкція – відбудова, відтворення, перебудова
ренесанс – відродження
рентабельний – дохідний
репродукувати – відтворювати
респектабельний – поважний
реставрація – відновлювання, відбудова
ресурси – запаси
реформа – перетворення,  перебудова
референт – помічник
ротація – зміна, чергування

С

сервіс – обслуговування
симпозіум – засідання
симптом – ознака
синтез – єднання, поєднання, сполучення
синхронно – одночасно
соціальний – суспільний;
соціологія – суспільствознавство
спікер – речник;
спічрайтер – складач промов
спонсор – доброчинець, благодій
стабільність – сталість, незмінність, постійність
стагнація – застій
стрес – напруга, потрясіння
структура – будова
суб’єктивний – особистий
сфера –  царина

Т

толерантність – терпимість
трансформація – перетворення
тротуар – хідник

Ф

фактичний – справжній, дійсний
фоловер – інтернет-дописувач
форум – зібрання
фундаментальний – ґрунтовний, докладний

Х

хобі – захоплення

Ш

шоу – видовище

Вправа 1

Вправа 2

Особливості правопису іншомовних слів – у цій статті >>>Залишити коментар