Складнопідрядне речення

Ключова ознака складнопідрядних речень – можливість поставити запитання від головної частини до іншої, залежної.

Наприклад:

З гордістю показував Сергій батькові, як він розправився з найважчими задачами. (Є. Велтистов)*.

У реченні обов’язково слід виділити граматичні основи:

З гордістю показував [присудок] Сергій [підмет] батькові, як він [підмет] розправився [присудок] з найважчими задачами.

Тепер треба визначити, від якої частини ми ставимо питання – це і буде головна частина складнопідрядного речення.

З гордістю показував Сергій батькові, (що?) як він розправився з найважчими задачами.

!!! Підрядна частина у більшості випадків починається зі сполучника або сполучного слова!

Що таке сполучник?

Це службова частина мови, яка поєднує слова або частини складного речення. У складнопідрядних реченнях використовуються сполучники підрядності – бо, якщо, що, тому що і т.д.

Що таке сполучне слово?

Це займенник або прислівник – що, хто, який, як.

Як їх відрізнити?

Сполучник – службова частина мови, а значить, такі слова не відповідають на питання і не є членами речення.

Сполучні слова – самостійні частини мови, а значить, такі слова відповідають на питання і є членами речення.

Наприклад:

Я просто придумував схеми, що могли переробляти й зберігати якомога більше інформації.
У цьому реченні слово що є сполучним словом, тому що є підметом, а також його можна замінити займенником який.

Від питання буде залежати тип складнопідрядного речення:

Тип підрядного речення Питання Сполучники і сполучні слова Приклад
Означальне який? яке? яка? які? Спол.: що, щоб, ніби

Спол. сл.: який, чий, котрий, куди, звідки, що, де

Тільки вчора тут перечікували погоню фокусник та його приятель, які втекли від глядачів.
З’ясувальне хто? що? кого? чого? Спол.: що, як, щоб, мов, ніби, наче, аби, якби, коли, поки, доки, чи

Спол. сл.: який, чий, котрий, куди, звідки, де, чому, звідки, як

Ми заздалегідь перевірили пристрій і з’ясували, що він може розпізнавати різні образи.
Обставинне місця де? куди? звідки? Спол. сл.: де, куди, звідки Вони простували до цирку, де треба було купити один квиток.
Обставинне часу коли? як довго? з якого часу? Спол.: як, після того як, відтоді як, з тих пір як

Спол. сл.: коли, поки, доки

Минуло лише кілька годин, як вони зійшлися…
Обставинне способу дії, міри і ступеня як? яким способом? якою мірою? наскільки? Спол.: що, чим… тим, аж, що аж

Спол. сл.: як, скільки, наскільки

Ми були такі раді, споглядаючи цю електронну подобу людини, що вмить забули про її неймовірну складність.
Обставинне порівняльне як? Спол.: як, ніби, наче, неначе, мовби

Спол. сл.: як

Рояль відчайдушно гримів, ніби грали кілька інструментів.
Обставинне умови за якої умови? Спол.: якщо, коли, якби, як, раз, аби Прошу негайно викликати нас, коли надійдуть відомості.
Обставинне причини чому? з якої причини? Спол.: бо, оскільки, адже, тому що, через те що, внаслідок того що, у зв’язку з тим що Урок було відмінено, тому що прийшов важливий гість.
Обставинне мети навіщо? з якою метою? Спол.: щоб, аби, для того щоб, з тим щоб

 

Гусєв кричав на все горло, щоб привернути увагу присутніх.
Обставинне допустове незважаючи на що? Спол.: хоч, хай, незважаючи на те що, дарма що

 

І, хоч ми розбили запитання на групи, для відповідей на них ми запросили фахівців з різних галузей науки, виробництва, мистецтва і літератури.
Обставинне наслідку питання можна поставити тільки умовно – і що ж? і який наслідок? Спол.: так що

 

Батьки на відпочинку, так що прийдуть тільки завтра.

 

!!! Як ви помітили, у багатьох випадках сполучні слова і сполучники однакові для різних типів складнопідрядних речень. Тому потрібно орієнтуватися на питання!

 

Для закріплення матеріалу варто виконати тест:

Складнопідрядне речення

Після проходження тесту клікніть на “View questions” і перевірте відповіді:)

 Залишити коментар