Сполучники (і як їх відрізнити від сполучних слів)

Сполучник – службова частина мови, яка вживається для поєднання однорідних членів речення або частин складного речення.

Групи сполучників за значенням (якщо зараз запам’ятаєте, це значно полегшить розуміння складнопідрядного речення🙂

 

Сурядні

–         з’єднують однорідні члени речення або частини складносурядного речення

Підрядні

–         поєднують головну і залежну частини складнопідрядного речення

Єднальні (і, й , та( =і), і… і, ні… ні, ані… ані, не тільки … а й) Причинові (бо, тому що, оскільки, у зв’язку з тим що, через те що)
Протиставні (а, але, проте, зате, та ( =але), однак) Часові (коли, як, щойно, тільки, як тільки, ледве, після того як)
Розділові (або, чи, або … або, чи … чи, чи то … чи то, не то … не то) Умовні (якщо, якби, як, аби, коли, коли б)
Мети (щоб, аби, для того щоб)
Допустові (хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те що, хай, нехай)
Порівняльні (як, мов, наче, неначе, ніби, немов)
З’ясувальні (що, щоб, як)
Міри і ступеня (аж, що аж, що й)
Наслідку (так що)

 

!!! Сполучники потрібно відрізняти від однозвучних сполучних слів. Які відмінності:

 

Сполучники

Сполучні слова

Не відповідають на питання Відповідають на питання
Не є членами речення Є членами речення
Не можна замінити повнозначним словом Можна замінити повнозначним словом (наприклад, займенником або прислівником)

Приклади

Проте, зате ( = але, однак)

Хлопець дуже поспішав, проте все одно запізнився.

Про те, за те

Він думав про те, куди поїхати відпочивати.

Щоб ( = аби)

Щоб отримати гарну оцінку, потрібно докласти зусиль.

Що б

Що б там не відбулося, все буде добре.

Якби, якщо ( = коли б)

Якби ти вийшов раніше, не потрібно було б спішити.

Як би, як що

Як би не хотілося відпочити, потрібно довиконувати завдання.

Для закріплення варто виконати тест:

Сполучники і сполучні слова

Потрібно обрати одну правильну відповідь до кожного завдання або виконати текстове завдання.

Залишити коментар