Художні засоби в пісні “Ой Морозе, Морозенку”

Твір “Ой Морозе, Морозенку” належить до жанру історичної пісні.

Варто знати відмінності між історичними і козацькими піснями. В історичних піснях змальовуються справжні історичні події, реальні історичні постаті. Козацькі пісні відображають побут козаків, походи, битви тощо, без вказівки на конкретні історичні події.

Через те, що в історичних піснях є розповідь про певні події та акцентування уваги на переживаннях ліричних героїв, такі твори належать до ліро-епосу.

У пісні “Ой Морозе, Морозенку” відображено битву козаків з татарами. Ідея твору полягає в оспівуванні звитяги козаків, мужності козацького ватажка Морозенка.

Визначимо художні засоби у тексті твору:

Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче. – метонімія

Не так тая Україна,
Як та стара мати,
Заплакала Морозиха,
Та стоячи біля хати. – протиставлення

Ой з-за гори та з-за кручі
Буйне військо виступає. – епітет
Попереду Морозенко
Сивим конем виграває. – епітет

То не грім в степу грохоче.
То не хмара світ закрила, —
То татар велика сила                         протиставне порівняння
Козаченьків обступила.  – пестливо-зменшувальне слово

Бились наші козаченьки
До ночі глухої, —             епітет
Полягло наших чимало,
А татар утроє.

Не вернувся Морозенко,
Голова завзята.синекдоха, епітет
Замучили молодого
Татари прокляті. – епітет

Вони його не стріляли
І на часті не рубали,
Тільки з нього, молодого,
Живцем серце виривали.

Поставили Морозенка
На Савур-могилу.
«Дивись тепер, Морозенку,
Та на свою Україну!»

Вся ти єси, Україно,
Славою покрита,
Тяжким горем, та сльозами,
Та кров’ю полита!   – риторичне звертання, метафора

І поки над білим світом – постійний епітет
Світить сонце буде, —
Твої думи, твої пісні
Не забудуть люди. гіпербола

 

1 коментар

Залишити коментар