М’який знак: правила, тест і вправа

Де ти з‘їси ці лини?

Що означає ця фраза? Все дуже просто – це спеціальна фраза для запам’ятовування тих приголосних, після яких ми ставимо м’який знак.

М’який знак використовується для передачі м’якості попереднього приголосного на письмі. До речі, нагадую, що у транскрипції м’який знак не ставиться, замість нього використовується спеціальний знак.

М’який знак пишеться:

1) після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці слова чи складу, якщо ці букви передають м’які звуки: сядь, донька, суть, злізь, вісь, ґедзь, мідь, швець, жнець, гляньте, різьба

2) після м’яких приголосних перед о: льон, трьох, сьомий, сьогодні, дзьоб, синього

3) у суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-, -ськість-, – зькість, -цькість, -ськи, – зьки, -цьки: український, європейський, козацький, запорізький, ризький, паризький, чеський, французький, близький, людський

4) у суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: легенько, голівонька, рученька, самісінька

5) після м’якого звука [л] перед наступним м’яким: учительський, стільця, пальці, їдальня, читальня

6) у буквосполученнях льч, льц (які походять з льк), ньч, ньц (походять з ньк), сьч, сьц (походять з ськ): вишеньці (тому що вишенька), Гальчин (тому що Галька)

7) у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу: стоїть, спить, стоять, читають, пишуть, думають, складають.

М’який знак не пишеться:

1) після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, голуб, кров, сім, вісім, любов, ніж, піч, ідеш

2) після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Харків (виняток – Горький)

3) між приголосними, якщо перший пом’якшується під впливом другого: сонця, пісня, радість, якість, кінця

4) після н перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, кінчик

5) у буквосполученнях лч, лц (які походять з лк), нч, нц (походять з нк), сч, сц (походять з ск): тарілці (тому що тарілка).

Тест

М'який знак

До кожного з варіантів є одна правильна відповідь.

Додаткова вправа:Залишити коментар