Слід запам’ятати групи приголосних, в яких спрощення відбувається на письмі:

  • ждн – [жн] тиждень – тижня
  • здн – [зн] проїзд – проїздний
  • стн -[сн] захист – захисний
  • слн – [сн] мислити – навмисне
  • стц – [ст] містити – місце
  • рдц – [рц] серцевий – серце
  • скн – [сн] тріск – тріснути (але виск – вискнути, випуск- випускний, пропуск-пропускний)
  • зкн – [зн] брязк – брязнути

Винятки: у словах зап’ястний. кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк і шістнадцять спрощення на письмі не відбувається.

зап’ястний [запйасниeй]

кістлявий [к’іст’л’авий]

хвастливий [хвастливий]

хворостняк [хворос’н’ак]

пестливий [пиeсливий ]

шістнадцять [ш’існац’:ат’]

Спрощення відбувається у вимові (а це означає, що обов’язково треба це відбити у транскрипції), але не позначається на письмі:

  • у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження:

контраст [контрасний]

студент [студенський]

  • у давальному та місцевого відмінках однини іменників жіночого роду І відміни:

оптимістці [оптим’іс’ц’і]

студентці [студен’ц’і]

 

А тепер варто закріпити знання з цієї та попередньої тем, виконавши невеличкий тест:

Фонетика. Тест

Цей тест допоможе вам перевірити свої знання з фонетики.

 

Спрощення в групах приголосних
Tagged on:

Залишити відповідь