Стандартні питання з фонетики

У цьому матеріалі спробуємо резюмувати, які ж типові завдання з фонетики зустрічаються у ЗНО, та наб’ємо руку у їх розв’язанні.

Отже, основні типи завдань такі:

Почнемо із першого типу завдань. Завдання, під час виконання яких вам треба визначити кількість букв і звуків у слові, пов’язані із темою «Співвідношення букв і звуків». Розіб’ємо цю тему на дві підтеми:

 • Співвідношення голосних звуків та букв
 • Співвідношення приголосних звуків та букв
 1. Співвідношення голосних звуків та букв

Сфокусуємося зараз лише на трьох літерах: я, ю, є. Чому саме літерах? Тому що таких звуків не існує. У траскрипції вони не записуються. А тепер детальніше, чому так.

Залежно від свого місця у слові букви я, ю, є можуть позначати один або два звуки – відповідно, кількість звуків і букв не буде однаковою. Варто запам’ятати такі правила:

Букви я, ю, є позначатимуть два звуки:

 • На початку слова: юність, єдиний, якір
 • Після апострофа: м’який, б’ю, в’ється
 • Після м’якого знака: рельєф, мільярд, Ньютон
 • Після голосного: мрія, сміється, маю

В усіх інших випадках букви я, ю, є будуть позначати те, що попередній приголосний звук – м’який. У транскрипції обов’язково треба це позначити та записати звуки а, у, е відповідно: ллється [л:ецʹа]; любов [лʹубов].

Окремо треба сказати про літеру ї. Її особливість полягає в тому, що ця буква завжди позначає два звуки – [йі].

 1. Співвідношення приголосних звуків та букв

Одразу запам’ятаємо букву щ, яка також не використовується у транскрипції та завжди позначає два звуки – [шч].

З іншими буквами ситуація трошки складніша… Але не дуже:)

Сполучення букв дж і дз можуть позначати один або два звуки. А ось від чого це залежить:

 • Дж і дз позначають один звук, якщо вони належать до однієї морфеми – кореня: джміль, дзвін, дзбан, джерело
 • Дж і дз позначають два звуки, якщо вони належать до двох різних морфем – одна літера до префікса, а інша – до кореня: віджилий, підземний.

Також слід запам’ятати особливості вимови груп приголосних, оскільки завдяки таким особливостям сполучення з чотирьох букв може позначатися у транскрипції як два звуки. Наприклад:

 • -ться [цʹ:а] сміється
 • -шся[сʹ:а] бавишся
 • -тч- [ч:] вітчим
 • зж- [ж:] зжувати
 • -жці [зʹцʹі] стежці
 • -шці [сʹцʹі] комашці
 • -чці [цʹ:і] сестричці
 • -тці [цʹ:і] тітці

Про завдання другого типу – у наступній статті.

 

 Залишити коментар