Список літератури на ЗНО-2019 + стильові напрями

Подаємо список літератури, погрупованої за стилями, а також визначення літературних напрямів.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Історична пісня “Ой Морозе, Морозенку

Історична пісня “Чи не той то Хміль”

Маруся Чурай “Віють вітри”, “За світ встали козаченьки”

Дума про Марусю Богуславку

Балада “Ой летіла стріла”

 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

МОНУМЕНТАЛІЗМ

“Повість минулих літ” (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

Слово про похід Ігорів

БАРОКО

 • напрямок у літературі кінця 16 – початку 18 століття, для якого характерні
  різкі протиставлення, використання слів у переносному значенні, прагнення вразити читача.

Григорій Сковорода “De libertate“, “Всякому місту – звичай і права“, “Бджола та Шершень

КЛАСИЦИЗМ

 • напрямок у європейській літературі 15 – початку 19 століття,
  що орієнтувався на зразки античної літератури і зовнішньо
  повторював їх.

Іван Котляревський “Енеїда

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві другої половини 18 – початку 19 століття,
  що полягав у відображенні ідеалізованої дійсності, духовного світу людини. Завдання
  таких творів – розчулити читача, викликати в нього співчуття
  до нещасливої долі героїв.

Іван Котляревський “Наталка Полтавка

Г. Квітка-Основ’яненко “Маруся

РОМАНТИЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві кінця 18 – початку 19 століття,
  для якого характерне прикрашене, ідеальне зображення
  дійсності; у творах переважає героїка, мрійливість,
  захоплення таємничим.

Тарас Шевченко “Катерина“, “Гайдамаки

Пантелеймон Куліш “Чорна рада

РЕАЛІЗМ

 • напрямок у літературі й мистецтві, що полягає в об’єктивному
  зображенні дійсності; основний принцип – узагальнення
  життєвих явищ і людських характерів

Тарас Шевченко “Кавказ“, “Сон” (“У всякого своя доля…”), “І мертвим, і живим, і ненарожденним…“, “Заповіт”

Іван Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я

Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля

Іван Франко “Гімн“, “Чого являєшся мені у сні“,

ІМПРЕСІОНІЗМ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • напрямок у літературі й мистецтві 19 – 20 століття, який відзначається
  прагненням відбити найтонші нюанси настроїв, вражень,
  яскраві деталі.

Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків“, “Intermezzo

Микола Хвильовий “Я (Романтика)”

СИМВОЛІЗМ  (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • напрямок у літературі й мистецтві, характерною
  ознакою якого є заміна думок чи понять
  відповідними знаками, символами, що мають
  прихований зміст.

Ольга Кобилянська “Земля

НЕОРОМАНТИЗМ  (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)

 • стильова хвиля модернізму; основна риса – спроба
  подолати протистояння між ідеалом і дійсністю,
  завдяки могутній силі волі зробити сподіване, можливе дійсним.

І. Франко “Мойсей

Леся Українка “Contra spem spero!“, “Лісова пісня

МОДЕРНІЗМ

 • загальна назва літературних напрямів та шкіл ХХ ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.
  Визначальні риси: новаторство, антитрадиціоналізм, перевага
  форми над змістом, психологізм, зосередження уваги на боротьбі
  роздвоєного людського “Я”, використання прийомів “потоку свідомості” та монтажу,
  який прийшов у літературу з кіномистецтва.

Микола Вороний “Блакитна Панна”

Олександр Олесь “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий !..”

Павло Тичина “О панно Інно“, “Пам’яті тридцяти“, “Ви знаєте, як липа шелестить…”

Володимир Сосюра “Любіть Україну”

Остап Вишня “Моя автобіографія“, “Сом

Юрій Яновський “Дитинство

Микола Куліш “Мина Мазайло

Богдан-Ігор Антонич “Різдво”

Максим Рильський “Молюсь і вірю. Вітер грає…

Микола Зеров “Київ — традиція

Андрій Малишко “Пісня про рушник”

Олександр Довженко “Україна в огні“, “Зачарована Десна

 

ШІСТДЕСЯТНИКИ

Василь Симоненко “Ти знаєш, що ти — людина…”, “Задивляюсь у твої зіниці…”

Олесь Гончар “Залізний острів

Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном

Василь Стус “Як добре те, що смерті не боюсь я”, “О земле втрачена, явися!..”

Іван Драч “Балада про соняшник”

Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Українське альфреско”, “Маруся Чурай

 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

 • течія, яка виникла після Першої світової війни. Основна риса –
  прагнення зрозуміти причини трагічної невлаштованості
  людського життя.

Валер’ян Підмогильний “Місто

ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Іван Багряний “Тигролови

Євген Маланюк “Стилет чи стилос?”

Вправи

Частина 1

Частина 2

Частина 3

 

 

Флеш-картки для запам’ятовування стильових напрямів

 

Flash Card Deck created by T K with GoConqr

*Визначення термінів:

А. Нелюба. Словник школяра : літературознавство. – 1999.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : ВЦ “Академія”, 2006.

Залишити коментар